Løypekart for Flyplassløpet 2020


Løpstraseen følger gang/sykkelveien langs bybanetraseen fra flyplassen til like før krysset mot Kokstad. Traseen er skjermet, relativt flat og innbyr til gode tider.

© Copyright flyplassløpet.no