Løpsdag

Henting av startnr:
Pga Covid-19 situasjonen jobber vi med en løsning, slik at det blir mulig å hente startnr. dagen før.
Startnr. kan også hentes på i sekreteriatet fra kl. 17:00 på løpsdagen.

Kjøreplan for Flyplassløpet 2020
17:00 Henting av startnr. i sekreteriat
18:00 Start 5km
19:00 Start 10km

Toaletter
Det vil være mulig å benytte toalett i start/mål-område.

© Copyright flyplassløpet.no