FLYPLASSLØPET 2020  19. AUGUST

 

NYHETER

31.juli:
Det er nå opprettet Facebookside før kjøp og salg av startnr. Her kan løpere som har kjøpt startplass til Flyplassløpet ligge ut startnr. for salg. Etter det er oppnådd enighet mellom kjøper og selger, sender kjøper melding til bfg.styret@gmail.com og melder endring. Betaling ordnes mellom kjøper og selger.

Kjøper må oppgi følgende informasjon i mail til oss: - Navn - Fødselsdato - E-psost - Mobilnr. - Evt. klubb Og om en trenger lisens eller ikke.

© Copyright flyplassløpet.no